SERDA Tarımsal Analiz Laboratuvarı, 38 parametre ile toprak analizi, 18 parametre ile su analizi, 8 parametre ile gübre analizi, 11 parametre ile bitki analizi alanında akreditasyon belgesine sahiptir. Başka bir deyişle Serda; toprak analizi, su analizi, gübre analizi ve bitki analizi alanlarında Türkiye'nin en fazla parametreden akredite tarımsal analiz laboratuvarı olmuştur.