1- Gübre çuvalından örnek alma: Bu yönetmeliğe göre gübre çuvalları için yaklaşık olarak aşağıdaki rakamlar elde edilmiştir:

Çuval                   örnek alınmak üzere ayrılacak ambalaj sayısı

0-15                          2     

16-25                        3

151-280                  13

Örnek olarak: Diyelim 200 çuval gübremiz var. Bu durumda 200/13 = 15,38. Yani her 15-16’da bir çuvaldan örnek almamız uygundur.

2- Dökme halinde gübreden örnek alınması: Tonaja göre yığını temsil edecek şekilde farklı noktalardan ve farklı derinliklerden sonda ya da kürekle örnek alınır. Alınan örnek miktarı her noktada aynı olmalıdır.

Yönetmeliğe göre gübre yığınının ağırlığı 1 tona kadarsa farklı noktalardan alınacak örnek miktarı 50, 1-2 ton 60 örnek olmalıdır. 50-100 ton arasıysa alınacak örnek miktarı 400’dür.

3- Yürüyen bant üzerinden örnek alma: Akış yönüne ters cezve şeklinde bir aparatla alınır. Bantta akan gübre miktarına bağlı olarak örnek sayısı belirlenir. Bu çeşit bir gübre analizi genelde gübre fabrikalarında iç denetim veya AR-GE amaçlı analizi için yapılır.