Gübre kullanımının kontrolü ile bitkilerin doğru beslenmesi.

Bitkilerin gelişme bozukluklarının teşhisi ve giderilmesi.

Hasat zamanının tespiti.

Toprakların besin maddelerinin tespiti.