Alınan yaprak örnekleri bez veya delikli naylon torbalara konularak aşağıdaki bilgileri içeren etiket itina ile hazırlanır. Gerekli bilgileri içeren bu etiket mutlaka kurşun kalemle ve okunaklı yazılmış olmalıdır. Çünkü mürekkepli vb. kalemlerle yazılmış etikette yazılar rutubetle bozulmakta ve okunamaz hale gelmektedir. Yaprak örnekleri en kısa zamanda ve mümkünse buz kutuları içinde laboratuvara ulaştırılır.

Etikette aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • Çiftçinin Adı Soyadı
 • İli
 • İlçesi
 • Köyü
 • Mevkii
 • Yaprağın alındığı tarih
 • Ağacın veya bitkinin adı
 • Ağacın Yaşı
 • Arazinin sulanıp sulanmadığı
 • Tarlanın büyüklüğü
 • Dikim Sıklığı
 • Varsa Çiftçinin Şikayeti
 • Varsa en son uyguladığı yaprak gübresinin veya ilacın ismi ve uygulama tarihi