Tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin, tescil analizlerini ve içeriklerini belirlemek amacıyla yapılan analizlerdir

  • Özellikle Azotlu gübrelerde azot formunun belirlenmesi (Amonyum nitrat mı (NH4NO3), Amonyum sülfat mı,<(NH4)2 SO4>, üre mi?),
  • Potasyumlu gübrelerin anyon kısmının belirlenmesi (Potasyum mu, Potasyum sülfat mı (K2SO4), potasyum nitrat mı (KNO3). Potasyum bu 3 formda verilir. Potasyum klorit (KCl) formunda tercih edilmez çünkü klorürün bitkiye toksik etkisi vardır.
  • Dolgu maddesinin belirlenmesi,
  • Özel durumlarda ağır metal olup olmadığının belirlenmesi (özellikle fosforlu gübrelerde kadmiyuma (Cd) rastlanmaktadır.
  • pH belirlenmesi  (Fizyolojik asit mi, baz mı?) ,
  • Üre gübresinde bi-üre belirlenmesi (bi-üre tohumların çimlenmesini olumsuz yönde etliler
  • Tane büyüklüğü analizi (Fosfor fiksasyonu bakımından önemli),
  • Nem analizi (gübre analizi için nem analizi isteniyorsa ilk başta yapılması gereken analizdir, çünkü nem içeriği gübre örneği alındıktan sonra çok çabuk değişir.)
  • Ambalajın kontrol edilmesi amacıyla yapılır (Yırtılma var mı, dışarıdan nem almış mı?).
  • Özel istek analizleri.