1.

Toprakta pH tayini TS 8332 ISO 10390 Toprak Kalitesi-pH Tayini
2. Toprak Saturasyon Çamurunda Elektriksel Öziletkenlik TS 8334
3. Topraklarda Suyla Doygunluk Tayini TS 8333 Topraklar-Suyla Doygunluk Tayini
4. Toprakta Bünye(Tesktür) Tayini Hydrometer Method
5. Topraklarda Organik Madde Tayini TS 8336-Topraklar- Organik Madde Tayini
6. Topraklarda Kireç Tayini TS 8335 ISO 10693-Toprak Kalitesi-Karbonat Muhtevası Tayini- Volumetrik Metot
7. Topraklarda Olsen ve Ark Metoduyla Fosfor Tayini TS 8340 -Topraklar- Fosfor Tayini (Olsen ve Ark. Metodu)
8. ICP – OES ile Elementlerin Tayini(Zn,Pb,Ni,Cr,Cu,Cd) Ön İşlem: Topraklarda DTPA ile Özütleme TS ISO 14870 - Toprak Kalitesi ISO 22036
9. ICP –OES ile Elementlerin Tayini (Zn,Pb,Ni,Cr,Cu,Cd,Fe,Hg) Ön İşlem: Topraklarda Kral Suyunda Çözünebilir Elementlerin Özütlenmesi EPA METHOD 3051 ISO 22036
10. ICP –OES ile Elementlerin Tayini(Ca,Mg,Na,Bor) Ön İşlem: Topraklarda Saturasyon Çamurundan Ekstraksiyon ISO 22036
11. Toprak Ekstraktlarında Bor Elementi Tayini
12. Toprakta Toplam Azot Tayini Kjeldahl Metodu
13. Toprakta Aktif Kireç Analizi Tayini Drauineau Metodu
14. Toprakta Alınabilir Silisyum Tayini CaCl2