Bitkisel üretimde daha kaliteli daha bol ürün almak için gübre kullanımı, önemli bir faktördür. Gübre; bitkinin beslenmesinde, toprağı besin maddeleri bakımından zenginleştirmek için uygulanır.

Topraklarda bulunan bitkiye yarayışlı besin maddesi miktarlarını bularak, o topraklarda yetiştirilecek bitkilerin isteği olan gübre cins ve miktarlarını ortaya koymaktır.

Çiftçinin kafasında daima tarlasında yetiştirdiği ürün için hangi gübrenin, ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanılacağına dair sorular vardır. Gübreleme yapılmadan önce hangi gübreden, ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanılacağını öğrenmek gerekir.

Karlı bir gübreleme ancak, bitkinin isteği olan gübre cins ve miktarını bilmek ve bu gübreleri en uygun zamanda ve şekilde toprağa uygulamakla yapılabilir.

Burada önemli olan diğer bir husus da gübreye en az parayı vererek, en fazla ürünün nasıl alınacağını bilmektir. Fazladan atılan gübre fazla para demektir.

En kazançlı gübrelemeyi yapabilmek için öncelikle toprağımızdaki besin maddesi miktarını bilmemiz gerekir. İşte bunun için toprak analizi yaptırmalıyız.