Toprak örnekleri tarlanın, meyve bahçesinin veya seranın bir ucundan diğerine uzanan düz bir hat üzerinden alınmayıp, zikzak bir hat üzerinde 15–20 adımda bir alınmalıdır. 10 da(dönüm)’e kadar olan alanlardan en az 4-5 noktadan, daha büyük parsellerden her iki dönüme 1 nokta eklenerek numune alınmalıdır.

 
 
 
TOPRAK DİLİMİ
 
Tek yıllık tarla bitkileri veya sebze yetiştirilecek alanlardan toprak örneği alınırken zikzak hattın köşelerindeki her noktadan V harfi şeklinde 30 cm. derinliğindeki çukur açılır, daha sonra bu çukurun bir yüzeyi düzeltilerek bu yüzeyden 3–4 cm. kalınlığında bir toprak dilimi alınır. Alınan topraklar bir plastik kovada biriktirilir. 8-10 yerden bu şekilde alınan topraklar harmanlanır ve içinden 1-1,5 kg.lık toprak örneği alınarak bir bez veya naylon torbaya etiket bilgileri ile birlikte konularak en kısa sürede analiz yapılacak laboratuvara ulaştırılır. Meyve bahçeleri ve bağlardan 0-30 cm ve 30–60 cm olmak üzere iki farklı derinlikten toprak örneği alınır. Alınan bu topraklar farklı kaplarda biriktirilir. Yeni kurulacak tesislerde ise; 0–30; 30–60; 60–90 cm olmak üzere 3 ayrı derinlikten numune alınmalıdır.
 
Toprak örneklerinin alınmaması gereken yerler;
 • Daha önce kireç, ticari ve çiftlik gübresi konulmuş yerler,
 • Eğimin değiştiği noktalardan,
 • Fazla ağaçlık yerler ve ağaç dipleri (meyve bahçeleri hariç),
 • Dere, orman, kanal, su arkı, çit veya yollara yakın olan kısımlar,
 • Tarla hudutları ve bunlara yakın yerler,
 • Arazi veya tarlanın, çukur veya tümsek kısımları,
 • Sıraya ekim yapılan yerlerde sıra üstleri,
 • Su biriken kısımlar, akarsu ve sel basmış yerler,
 • Sap, kök ve yabani otların yığıldığı veya yakıldığı yerler,
 • Çakıllı ve fazla kumlu yerler,
 • Tuzluluğun bariz olarak görüldüğü yerler,
 • Hafriyat veya arazi tesviyesi yapılan yerler,
 • Hayvan gübrelerinin bulunduğu yerlerden,
 • Harman yeri ve hayvan yatmış yerler,
 • Karınca ve köstebeklerin toprak yığdığı yerler