Tarım faaliyetinin amacı yüksek ve kaliteli verim elde etmektir. Bu, hem çiftçi ailesinin ekonomik gelişmesine, hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.

Yüksek ve kaliteli üretim amacına ulaşmada en önemli adımlardan birisi gübrelemedir. Gübreleme işleminin yeterli ve dengeli olması çok önem taşıyan bir husustur.

Daha önce bilinçli bir gübreleme yapılmamış bahçelerde, seralarda ve hertürlü yetiştiricilik yapılan alanlarda sistemli bir gübreleme programına, toprak-yaprak analizleri ve gübre kayıt defteri ile başlanmalıdır.

Kazançlı bir gübreleme için gübrenin cinsi, bitkinin ihtiyacı, gübrenin uygulama şekli ve zamanı çok önemlidir. Bununda ilk adımı toprak ve yaprak analizi yaptırmaktır.

Analiz sonucu tavsiye edilen gübre çeşit ve miktarlarına ve zamanlamasına uyulduğu taktirde gübrelemeden beklenen faydalar gerçekleşir.

Toprakta mevcut bitki besin maddelerinin miktarını ve bitkilere yarayışlılık düzeylerini güvenilir bir şekilde belirlemek ve önerilerde bulunmak gerekir.